Джерело

Цьогоріч «ЗіБ» продовжує відстежувати читацькі вподобання й формувати рейтинг третього конкурсу «Читацьке визнання». За підсумками перших трьох місяців уже є фаворити в номінаціях.

Нагадаємо, що наш конкурс виявляє найзапитуваніші статті авторів кожного числа «ЗіБ». Наприкінці року визначаємо переможців окремо серед суддів, адвокатів та інших правників. Додаткова номінація — «Найцікавіший співрозмовник». Також цього року редакційна рада запропонувала ще одну категорію для учасників судових процесів.

Джерело

За останні 2 роки, а саме — з 1.01.2017 до 2.04.2019, до Кримінального процесуального кодексу було внесено 18 змін. Деякі з них обумовлені бажанням законодавця вдосконалити процес і надати більше гарантій його учасникам. Інші — позицією Конституційного Суду, який спробував привести кримінально-процесуальний закон у відповідність до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Та чи сприяли новели якості та системності кодексу? Про те, чому КПК і досі не виправдовує очікувань адвокатів, розповів старший партнер адвокатського об’єднання «Могильницький та партнери», адвокат Олексій КАЛІННІКОВ.

«Ми отримали неякісну процедуру, в рамках якої неможливо забезпечити права підозрюваного»

— Мабуть, однією з найбільш спірних процедур, запроваджених у кримінальному процесі, є спеціальне досудове розслідування (in absentia). Воно можливе у передбачених законом

випадках — в разі ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом переховування від правоохоронних органів. Свого часу фахівці багато говорили про те, що процедура in absentia не дає змоги належним чином забезпечити права особи, щодо якої вона проводиться. Чи відповідає це дійсності?

— Інститут СДР був запроваджений у жовтні 2014 р. шляхом доповнення КПК окремим розділом. При цьому інші положення КПК у зв’язку із введенням нового інституту вдосконалені не були. Саме тому ми отримали неякісну процедуру, в рамках якої неможливо забезпечити права підозрюваного, передбачені, зокрема, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У 2016-му «Перехідні положення» КПК були доповнені п.201, яким тимчасово, до 15.04.2017, був розширений перелік підстав для застосування СДР.

У 2017 р. законодавець спробував кардинально змінити процедуру СДР. На жаль, змін зазнав не розд.241 КПК, а «Перехідні положення» кодексу. Оскільки і відповідний розділ, і «Перехідні положення» діяли одночасно, ми фактично дістали одну процедуру, врегульовану по-різному, чим було грубо порушено принцип верховенства права, складовою частиною якого є правова визначеність.

При трансформації процедури in absentia було зазначено, що п.201 «Перехідних положень» КПК матиме тимчасовий характер і діятиме до початку роботи Державного бюро розслідувань. З моменту запуску останнього, тобто з 27.10.2018, цей пункт втратив свою чинність, тож для проведення СДР залишилися такі підстави, як перебування особи у